AKTIVITY

Metodika Destigmatizace


V rámci této aktivity bude vyvinut plán destigmatizace lidí s duševním onemocněním a psychiatrické péče v ČR.

Tvorba destigmatizačních opatření


Obsahem bude pilotáž 6 opatření a 6 toolkitů, vytvoření jednotné vize, vizuální identity a následná aktualizace plánu destigmatizace na období 2. - 5. roku projektu.

Podpora destigmatizace v regionech


Koordinovaná implementace destigmatizačních opatření v regionech. Bude poskytována metodická podpora pro jejich implementaci a bude probíhat jejich vyhodnocování. Zároveň proběhne trénink pracovníků sociálních a zdravotních služeb zaměřený na PR a komunikaci.

Podpora uživatelů a rodinných příslušníků


Obsahem aktivity bude kontinuální zapojování a podpora uživatelů služeb a jejich rodinných příslušníků do procesů destigmatizace lidí s duševním onemocněním a psychiatrické péče v ČR.

Evaluace


V rámci této aktivity monitorován a vyhodnocován průběh realizace a efektivity projektu i realizovaných destigmatizačních a komunikačních programů a opatření.