MATERIÁLY

Akční plán

SOUBOR KE STAŽENÍ
PRVNÍ ROZPRACOVANÁ VERZE K PŘIPOMÍNKÁM
Prezentovaná dne 24. listopadu 2017 na úvodním setkání
Koordinační platformy Destigmatizace

Tento akční plán je publikován v souvislosti s reformou psychiatrické péče v České republice. Jedním ze specifických cílů definovaných ve Strategii reformy ­psychiatrické péče je destigmatizace. Cílem Akčního plánu je definovat priority pro tvorbu destigmatizačních opatření v ČR. Akční plán je určen nejen pro definování cílů projektu Destigmatizace pro rok 2018, ale měl by zároveň sloužit zadavatelům a evaluátorům ­destigmatizačních programů, veřejné správě, administrátorům ­grantových schémat a všem, kdo chtějí v roce 2018 realizovat či rozhodovat o destigmatizačních aktivitách.

Části Akčního plánu:

- Priority u jednotlivých cílových skupin
- Opatření pro cílové skupiny definované v rámci projektu Destigmatizace
- Další opatření pro cílové skupiny – podpora efektivních intervencí
- Příklady dobré praxe a doporučení – konkrétní opatření realizovaná v ČR a zahraničí, efektivní prvky
- Další zdroje pro efektivní destigmatizační programy

Destigmatizační manuál

SOUBOR KE STAŽENÍ
PRVNÍ ROZPRACOVANÁ VERZE K PŘIPOMÍNKÁM
Prezentovaná dne 24. listopadu 2017 na úvodním setkání Koordinační platformy Destigmatizace

Tento manuál může využít úplně každý – organizace, instituce, firma, jednotlivec. Najdete v něm vysvětlení pojmu stigmatizace a procesu, který vede od stigmatizace k diskriminaci, stejně jako důsledky stigmatizace v reálném životě. Manuál popisuje pojem zotavení/recovery, který je pro destigmatizaci naprosto klíčový. Zabývá se médii, která jsou velkým nositelem stigmatizace, ale hrají také zásadní roli v destigmatizaci. Dozvíte se, jak se můžete do stigmatizace zapojit vy osobně, a kde k tomu najdete potřebné informace a inspiraci. Najdete zde také základní informace o duševních onemocněních, které jsou potřebné k lepší orientaci v problematice duševního zdraví.